Dialog 3000Skylla – systém s vyladěnými funkcemi pro strojírenství

Dialog 3000Skylla – systém s vyladěnými funkcemi pro strojírenství

Co umí Dialog 3000Skylla standardně?

Je váš stávající systém propojen s pálícími nebo konstrukčními programy? Umožňuje stávající systém tvorbu ceníků dle variant výrobků? Umí stávající systém pracovat s konsignačními sklady? Jste schopni zpětně identifikovat z jakého výrobní plánu nebo objednávky je daný výrobek?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli záporně, řešením je Dialog 3000Skylla. Tento systém je vyvíjen a implementován již 25 let a disponuje řadou funkcí, které jsou šité na míru strojařům. Ve standardu nabízíme množství funkcí, které jsou vyvinuty pro plechaře, obráběče, automotive apod.

Ochutnávka užitečných funkcí:

Denní plány – Denní plány – nástroj nejen pro plánování kontinuální výroby na jednotlivých pracovištích napříč směnami nebo plánování práce dělníka na více strojích během směny. Jednoznačné určení práce na daný den s případnou možností hlídání, že jinou práci si vykázat nemůže.

MPL – Řešíte zajištění distribuce správných programů na ohýbačky nebo popisovačky? Řešením může být MPL, kdy se pracovníkovi s kombinací denního plánování na stroji objeví pouze programy, které pro svou práci potřebuje. Samozřejmostí je to, že dle svých zkušeností může program zkorigovat tak, aby při opakované výrobě byl program již perfektně nachystaný.

Kontrolní postupy – každé oddělení OTK má ve své evidenci postupy, jak materiál, který kontrole podléhá na vstupu zkontrolovat. Kontrolní postupy jsou řešením, díky kterému se jednorázové zavedení tohoto postupu do systému zajistí, že tento postup bude mít pracovník po ruce vždy, kdy je daný materiál potřeba zkontrolovat např. přes PDA.

Variantní ceníky – stanovení ceny pro různé varianty konkrétního výrobku, který se liší například barveným provedením, obložením (v případě kachlí), typem balení, velikostí. Není tak nutné zakládat novou kartu artiklu a tím ztrácet přehled.

Kardex – nástroj pro výdej drobného nářadí na dílně z boxu s nástroji. Propojení boxu s informačním systémem a evidence přípravků napříč firmou.

Propojení s CAD/CAM systémy – Díky plné podpoře pro integraci lze využívat nejen data z informačního systému Dialog 3000Skylla při přípravě programů pro integrované softwarové produkty, ale na druhé straně také informace z těchto programů využívat pro přesné plánování a řízení konkrétního výrobního procesu. Integrovaný proces zpracování mezi programy probíhá on-line a přináší do plánovací tabule ERP systému zviditelnění ukončení konkrétní operace na vybrané technologii (stroji) a tato informace dále slouží pro zahájení navazujících procesů bez prostojů.

jednoznačná reference hotových výrobků na výrobní plán a objednávku – zpětná dohledatelnost –  řešení pro zpětnou kontrolu, vyhodnocení zakázky – porovnání fakturace s náklady, zda byl výrobek reklamován  a také určení jednoznačné cesty k atestům k materiálu k hotovému výrobku.

Vyhodnocení zakázky – po dokončení výroby je k dispozici přehledné vyhodnocení zakázky, kdy přesně vidíte náklady na materiál, práci, strávený čas a tuto informaci zahrnete do dalších kalkulací výrobků.

Konsignační sklady – jedná se o evidenci materiálu dodavatele, který se fyzicky nachází na vyčleněném místě skladu.