Rodný list výrobku

Rodný list výrobku

Informačný systém Dialog 3000Skylla je komplexným riešením pre riadenie spoločnosti  v rôznych oblastiach výroby (strojárstvo, potravinárstvo, nábytkárstvo, chemická výroba). Pokrýva celý proces priebehu výroby a je jedným z najprepracovanejších výrobných riešení na českom a slovenskom trhu. Výhodou informačného systému Dialog3000Skylla je jeho flexibilita – pružne sa dokáže prispôsobiť veľkosti firmy a jej pracovnému zameraniu.

Jednou z požiadaviek, ktorá vyplynula hlavne v strojárskej a potravinárskej výrobe je nutnosť jednoznačne preukázať pôvod jednotlivých zložiek vstupujúcich do výrobného procesu, evidovať jednotlivé šarže surovín, polotovarov i celého výrobku. Sledovať v priebehu výroby tiež požadované hodnoty ako je teplota, pri ktorej sa potraviny spracovávajú, teplota pri skladovaní, dĺžka pečenia a varenie a pod.

Všetky moduly Dialog 3000Skylla sú vzájomne prepojené, výhodou takéhoto riešenia dokazuje aj spolupráca obchodného oddelenia s TPV pri príprave ponuky. Ku každému materiálu je možnosť priradiť jeho atest. Realizácia prebieha v súčinnosti s výrobným oddelením. Evidencia všetkých skladových položiek je podporovaná sledovaním šarží a výrobných čísiel.

Čo ponúka riešenie Dialog 3000Skylla:

  • sledovanie šarží
  • stráženie doby spotreby, expiračnej doby – pri naskladnení surovín je zaznamenaný dátum spotreby a následne systém sleduje túto dobu spotreby a vyskladnenie surovín skôr ako príde k expirácii
  • spätná dohľadateľnosť pre každý výrobok a surovinu, ktoré sú vstupovali do výrobku a aké bolo ich množstvo
  • evidencia množstva surovín – integrácia systému s navažovacou linkou, ktorá na základe receptúry odváži množstvo suroviny a zaznamená túto hodnotu priamo do systému
  • komunikácia systému s výrobnou linkou
  • zaznamenávanie dôležitých hodnôt (čas spracovania, teplota surovín, teplota pece a pod.)
  • on-line záznam výsledkov priebežných kontrol