Září 2019

Informačný systém Dialog 3000Skylla je riešenie overené praxou a dlhoročnými skúsenosťami. Ukážkou, že informačný systém Dialog 3000Skylla je riešenie overené v praxi môžeme uviesť ako príklad prípadovú štúdiu zo známej spoločnosti MASLEN s.r.o., ktorá patrí medzi popredných výrobcov strešných krytín z plechu spracovaním pozinkovaných a lakoplastovaných plechov. Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou zaručuje zákazníkom štandardne vysokú kvalitu svojich produktov. Okrem výroby poskytuje svojim zákazníkom kvalitný servis, poradenstvo, zameriavanie striech a vypracovanie...

Čtěte více