Případové studie

Informačný systém Dialog 3000Skylla je riešenie overené praxou a dlhoročnými skúsenosťami. Ukážkou, že informačný systém Dialog 3000Skylla je riešenie overené v praxi môžeme uviesť ako príklad prípadovú štúdiu zo známej spoločnosti MASLEN s.r.o., ktorá patrí medzi popredných výrobcov strešných krytín z plechu spracovaním pozinkovaných a lakoplastovaných plechov. Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou zaručuje zákazníkom štandardne vysokú kvalitu svojich produktov. Okrem výroby poskytuje svojim zákazníkom kvalitný servis, poradenstvo, zameriavanie striech a vypracovanie...

Čtěte více

Družstvo využívalo tři samostatné systémy mzdy, finanční účetnictví a plánování výroby, včetně prodeje. Pouze systém na zpracování mezd měl elektronickou komunikaci, ostatní systémy však už nebylo možné připravit na elektronickou komunikaci potřebnou od ledna 2016. Družstvo proto v polovině roku 2015 vyhlásilo výběrové řízení, kterého se zúčastnily 4 firmy se svými informačními systémy....

Čtěte více

Společnost Nordic Steel implementovala podnikový systém Dialog v roce 2014. Do této doby se společnost řídila na základě tabulek z excelu. Seznamy zakázek byly sice vedeny v systému, ale tento systém byl spíše účetní program než výrobní nástroj, který by dokázal evidovat a sledovat on-line odepisování operací nebo kapacitně plánovat....

Čtěte více