Proč si pořídit Dialog 3000Skylla

Proč si pořídit Dialog 3000Skylla

Proč si pořídit informační systém Dialog 3000Skylla?

V jednom z našich článků jsem si popisovali důvody pro pořízení informačního systému do vaší firmy. V tom to článku bychom vám rádi ukázali detailněji, jak jsou jednotlivým bodům odpovídá informační systém Dialog 3000Skylla.

  1. Centralizace informací – veškerou komunikaci s obchodními partnery lze ukládat do systému. U každého obchodního partnera tak vidíte kontaktní historii, na čem jste se kdy domluvili, jestli telefonicky nebo mailem. Máte k dispozici také kompletní historii objednávek nebo dodávek materiálu včetně záznamů o pohledávkách nebo závazcích. Z přijatých objednávek se do systému také ukládají přílohy. Vaše TPV tedy zpracuje nejnovější výkresovou dokumentaci, kterou dále pošle do výroby. I kdyby se těsně před zahájením zakázky ve výkresové dokumentaci změnilo, díky využívání zobrazovacích terminálů (infoboxů) s výkresovou dokumentací a také díky výrobním průvodkám se k zaměstnancům dostanou aktuální data včas a zamezí se tak zmetkovosti. Stejně tak získáváte přehled o to, co již bylo fakturováno, jaké zboží si dnes vyzvedla spediční firma a zda máte již objednaný materiál na další zakázky.
  2. Kapacitní plánování – Informační systém Dialog 3000Skylla nabízí různé metody kapacitního plánování, při zaplánování dochází k on-line zohlednění požadavků na materiál a výrobní kapacity. Systém umožňuje tvorbu denních plánů na jednotlivá pracoviště, on-line sledování průběhu jednotlivých zakázek, možnost definice přechodových časů mezi pracovišti pro kapacitní výpočet, zobrazení struktury dané výrobní zakázky, sledování dílenských meziskladů (rozpracovaná výroba), on-line vyhodnocení zakázek atd. Každá výrobní zakázka obsahuje samotnou identifikaci výrobku, požadované množství, sklad, odvedené množství a plánovaný termín. V poslední době se stává čím dál víc oblíbenější vazba na B2B – necháváte nahlížet své kooperanty na to, co se po nich bude požadovat, aby se dokázali kapacitně přizpůsobit.
  3. Analýza dat – díky centralizaci dat, jste schopni kdykoliv nahlížet na aktuální výsledky. Díky systému Dialog 3000Skylla tak vidíte na aktuální rozpracovanost výroby nebo aktuální stav zásob. Systém také nabízí modul Finanční kancelář jehož pomocí nahlížíte a zpracováváte hospodářské výsledky a díky propojení s ostatními nástroji lehce vytváříte reporty. Ať už pro sebe nebo pro vedoucí pracovníky.Analyzovat lze také fond pracovní doby. Při plánování výroby počítáte s nějakou časovou normou a díky odváděcím pracovištím si hezky porovnáte jak zaměstnanci danou normu plní a případně ji můžete upravit. Pokud stíhají dané operace dříve, je možné naplánovat více denních úkolů a nemusíte tak vyhlašovat přesčasy nebo noční směny.Má zaměstnanec příliš mnoho prostojů? Ulívá se nebo pracuje se starším kousem, který vypovídá službu? I tyto informace v Dialogu najdete.
  4. Snížení chybovosti – tento bod souvisí se zavedením výrobních průvodek na dílnu. Každý zaměstnanec tak přesně ví jaké dílce bude vyrábět, z jakého materiálu a kolik kusů má dodat. Vše potřebné pro práci má k dispozici ve stručné formě. Potřebné nástroje má buď přichystány podle rozpisu již ráno před směnou nebo si je zařídí ve skladu podle průvodky.Zatím se nám bohužel nepodařilo zařídit, abychom eliminovali lidské pochybení na nulu. Když se skladnice přehmátne a dá vám 10 vrták místo 8 a vy si toho taky nevšimnete… Na to jsou i naše průvodky krátké.
  5. Zvýšení efektivnosti – když se spojí všechny výše popsané výhody, chod firmy se zefektivní, eliminují se zmetky atd. Když budete používat Dialog 3000Skylla, můžete svou firmu řídit lépe a více tak vydělávat a rozšiřovat svůj business.

 

Zaujalo Vás řešení které nabízí společnost Control? Chcete o systému zjistit více? Kontaktujte nás na obchod@control.cz nebo tel. 606 717 203