Author: Ludmila Filková

Informačný systém Dialog 3000Skylla je riešenie overené praxou a dlhoročnými skúsenosťami. Ukážkou, že informačný systém Dialog 3000Skylla je riešenie overené v praxi môžeme uviesť ako príklad prípadovú štúdiu zo známej spoločnosti MASLEN s.r.o., ktorá patrí medzi popredných výrobcov strešných krytín z plechu spracovaním pozinkovaných a lakoplastovaných plechov. Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou zaručuje zákazníkom štandardne vysokú kvalitu svojich produktov. Okrem výroby poskytuje svojim zákazníkom kvalitný servis, poradenstvo, zameriavanie striech a vypracovanie...

Čtěte více

Komplexný informačný systém DIALOG 3000Skylla pokrýva všetky výrobné procesy vo firme. Jedinečné riešenie poskytuje pre výrobné firmy široké možnosti využitia, rozvrhnutia a plánovania naprieč celým výrobným procesom. Špecifickým riešením je oblasť konštrukcie, technológií a riadenia výroby. Doménou systému   DIALOG 3000Skylla   sú  špecifické  užívateľské   riešenia v  rade odborov  podnikovej  činnosti,  napríklad  pre laserové delenie materiálov a spolupráca s technologickým softwarovým vybavením. V súčasnosti informačný systém DIALOG3000Skylla ponúka softwarovú integráciu s...

Čtěte více

Informačný systém Dialog 3000Skylla je komplexným riešením pre riadenie spoločnosti  v rôznych oblastiach výroby (strojárstvo, potravinárstvo, nábytkárstvo, chemická výroba). Pokrýva celý proces priebehu výroby a je jedným z najprepracovanejších výrobných riešení na českom a slovenskom trhu. Výhodou informačného systému Dialog3000Skylla je jeho flexibilita – pružne sa dokáže prispôsobiť veľkosti firmy a jej pracovnému zameraniu. Jednou z požiadaviek, ktorá vyplynula hlavne v strojárskej a potravinárskej výrobe je nutnosť jednoznačne preukázať pôvod jednotlivých zložiek vstupujúcich do...

Čtěte více